maandag 28 september 2020

6-10 Franciscusviering en Café Mondiaal over duurzaamheid.Persbericht

Franciscusviering: ‘Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping’

Café Mondiaal: ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heerlen – de uitvoering’

 

Dinsdag 6 oktober 2020,

Andreaskerk, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen (Heerlerbaan)

Franciscusviering aanvang: 19.00 uur.

Café Mondiaal aanvang: 20.00 uur.


Franciscusviering:

Tijdens de Franciscusviering staat de grote heilige Franciscus van Assisi centraal. Hij vroeg al 800 jaar geleden aandacht voor de schepping. Voor Franciscus was de hele schepping ‘heilig’. Franciscus was een grote dierenvriend. Hij noemde ze mijn broers en zusters. Zodoende werd zijn sterfdag, 4 oktober, omgedoopt tot werelddierendag. Dan worden allerlei huisdieren ‘in het zonnetje’ gezet.

Tegenwoordig bedreigt menselijk handelen het functioneren van het gehele ecosysteem van de aarde en daarmee onze eigen leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering. Hitte, droogte, wateroverlast, orkanen, extreme weerswisselingen, brengen niet alleen de atmosfeer uit zijn evenwicht, maar veroorzaken ook overal in de wereld veel menselijk leed. Het zijn ook achterliggende oorzaken dat vele miljoenen mensen zijn gevlucht en huis en haard hebben verloren.

Maar evenveel zorgen kunnen we ons maken over de schrikbarende teruggang van de biodiversiteit. Enorme aantallen diersoorten zijn uitgestorven door te grote veranderingen binnen hun leefmilieu en vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd.

Het is goed, maar eigenlijk ook bitter noodzakelijk dat we meer aandacht aan ‘moeder aarde’ schenken, zodat we ook een veilige en duurzame leefomgeving behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons gedrag moet om, maar hoe? Het denken en handelen van Franciscus kan voor ons een inspiratiebron zijn en mogelijk een weg wijzen.

 

Café Mondiaal:

De 67ste Café Mondiaal heeft als gespreksthema: ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heerlen – de uitvoering’. Op 3 oktober 2019 heeft wethouder Charles Claessens tijdens een Café Mondiaal een toelichting gegeven over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerlen. Het waren toen voor een deel plannen en goede voornemens. Hij heeft toen ook toegezegd om een jaar later terug te komen om over de bereikte resultaten te vertellen.

‘Duurzaamheid’ is een veelomvattend beleidsterrein om meer evenwicht te creëren in het menselijk handelen in relatie tot natuur en vooral het milieu. Een aantal belangrijke subthema’s is het beleid in het kader van klimaatadaptie, de aanpak lucht-, water en bodemvervuiling, een schone leefomgeving, duurzaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, enzovoort. Daaraan gerelateerd zijn het beleid ter verbetering van de volksgezondheid (armoedebeleid omdat arme mensen het zich niet kunnen permitteren om duurzaam te handelen), duurzaam verkeer en mobiliteit, de energietransitie, natuurbeleid (PAS) en biodiversiteit.

Behalve dat de wethouder zijn beleid en de eerste resultaten zal toelichten, wil hij het hebben over het samen bewustzijn creëren: “Hoe komen we gezamenlijk meer in beweging om duurzamer te leven en te handelen.

Vinden wij dat de gemeente daarmee op de goede weg is, of moet er veel meer gebeuren? En kan dat ook? Al met al voldoende stof voor een goed gesprek.

******************************************************************************************************

Achtergrondinformatie:

·         Deze derde Franciscusviering wordt georganiseerd door de samenwerkende christelijke kerken in Parkstad Heerlen, verenigd in de Raad van Kerken Parkstad. Door middel van een oecumenische viering in de Andreaskerk-Heerlenbaan, worden alle mensen van goede wil opgeroepen meer zorg te dragen voor de Schepping. Het Zonnelied (het lied van de schepping) van Franciscus van Assisi vormt het hart van de viering.

 

·         Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Wethouder Charles Claessens verzorgt de (korte) inleiding. Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

 

·         Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

 

·         Café Mondiaal is meestal in café Pelt. Wegens het aansluiten op de Franciscusviering, is deze Café Mondiaal in de Andreaskerk, Palestinastraat 326, Heerlerbaan. Op deze plek is het vrij eenvoudig om aan de belangrijkste maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus te voldoen. Het maximale aantal deelnemers is echter 50.

 

 

maandag 14 september 2020

27-9 Wandeling langs Heerlense Stolpersteine - Walk of Peace

VREDESPLATFORMHEERLEN 

Persbericht / aankondiging

 

 Wandeling langs Heerlense Stolpersteine

Vindt plaats: 27 september 2020.

Start: 14.00 uur, Joods Monument bij de begraafplaats Akerstraat 35 Heerlen.

Het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad organiseren op Vredeszondag 27 september a.s. in het kader van de Vredesweek 2020 een wandeling langs een aantal Stolpersteine nabij het centrum van Heerlen. De wandeling begint om 14.00 uur bij het Joods monument bij de Vredes- of Gedachteniskapel bij de gemeentelijke en Joodse begraafplaats, Akerstraat 35. Op het Joods monument staan de mensen genoemd die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Heerlen zijn gedeporteerd naar concentratiekampen en daar niet van terugkeerden.

Tijdens de wandeling onder leiding van Martin van der Weerden zullen verhalen over het verleden rond oorlog en vrede aanleiding zijn om stil te staan bij onderdrukking en vrijheid in het verleden, heden en in de toekomst. Het lot van vluchtelingen, de Holocaust, maar ook verzet en het warm houden van de idealen van de bevrijding komen aan de orde. Ook zal worden ingegaan op de betekenis van het thema van de Vredesweek ‘Vrede verbindt verschil’.

De wandeling voert onder andere langs een aantal adressen waar in de stoep Stolpersteine zijn geplaatst. We lopen over de begraafplaats, Sint Antoniusweg, sint Franciscusweg, langs het Bernardinuscollege en als de tijd het toelaat over de Bekkerweg en het Tempsplein.

De wandeling zal maximaal anderhalf uur duren en eindigt op het Pancratiusplein, alwaar er in het zaaltje van café Pelt gelegenheid is om na te praten en voor het delen van indrukken en ervaringen. Er wordt koffie/thee met vla geserveerd.

In verband met Corona is voor de nazit aanmelding verplicht. Aanmelden kan bij Fely Seijben, e-mailadres f.seijben@planet.nl of telefoonnummer 06 10 50 58 64. Zie voor meer info hieronder 4e punt ‘Coronavirus’.

**********************************************************************************

Meer informatie:

·         Martin van der Weerden is de gids voor deze Stolpersteinewandeling. Hij is docent Geschiedenis aan het Bernardinuscollege en vredesactivist. Op initiatief van de Lodewijk Foijer Stichting heeft Martin de plaatsing van de Stolpersteine in Heerlen gecoördineerd (website www.lodewijkfoijer.nl).

 

·         Stolpersteine (struikelstenen) zijn stenen met een klein plaatje waarop de naam staat van Joodse mensen die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd. Ze zijn geplaatst in het trottoir voor de huizen waar ze leefden. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in 1997 begonnen met het leggen van Stolpersteine in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en met je hart en je moet buigen om de tekst te lezen. Het motto is: ‘een mens is pas vergeten als zijn of haar naam vergeten is’.

 

·         Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze wandeling begin mei te laten plaatsvinden ter gelegenheid van het toen 75 jaar geleden einde van de Europese deel van de Tweede Wereldoorlog.

 

·         Deze Stolpersteinewandeling is tevens een Walk of Peace / Vredeswandeling in het kader van de Vredesweek (19 tot en met 27 september 2020). De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. De Walk of Peace wordt dit jaar voor de vijfde maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: https://vredesweek.nl/walk-of-peace

 

·         Coronavirus: deelnemers aan de Stolpersteinewandeling worden geacht om de regels ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus en in het bijzonder de anderhalve meter afstand in acht te nemen. We wandelen met deze onderlinge afstand en ook bij de punten waar een toelichting wordt gegeven, staan we verspreid. Begeleiders zullen daar zo nodig vooraf en tijdens de wandeling op wijzen. Er is voor een geluidsversterking gezorgd. Indien men besmet is met het Coronavirus, of zelfs het geringste vermoeden daarvan heeft, dan is men niet welkom. Er zal een verslag worden gemaakt dat desgewenst zal worden toegezonden. Voor deelname aan de Stolpersteinewandeling is aanmelding vooraf niet nodig. Indien u ook wil deelnemen aan de nazit in café Pelt, dan is aanmelding vooraf met opgave van naam en telefoonnummer wel noodzakelijk. Aanmelden kan bij Fely Seijben, e-mailadres f.seijben@planet.nl of telefoonnummer 06 10 50 58 64

 

·         Tijdens de wandeling worden de deelnemers geacht om de verkeersregels in acht te nemen. Er zullen enkele mensen van het Vredesplatform / HeerlenMondiaal met oranje hesjes deze tocht begeleiden. Deelnemers dienen de aanwijzingen van hen op te volgen.